EN DE

Zwołanie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta na dzień 30 czerwca 2015 r.

Szanowni Państwo,

Zarząd Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Yellow Hat S.A. („ZWZ”), które odbędzie się w dniu 30 czerwca 2015 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki.

 

Poniżej znajdują się odnośniki do pełnej treści ogłoszenia o zwołaniu ZWZ zawierającego proponowany porządek obrad oraz do projektów uchwał na ZWZ.