EN DE

Treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28.09.2017 roku

Zarząd Spółki MEDAPP S.A. przekazuje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych na Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy w dniu 28.09.2017 roku wraz ze wskazaniem liczby głosów oddanych w głosowaniu nad każdą uchwałą.

Protokół_28.09.2017