EN DE

Ogłoszenie o zwołaniu ZWZA na dzień 28 czerwca 2018 r.

Zarząd Spółki MedApp S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 28 czerwca 2018 roku o godz. 12:00 w siedzibie Spółki.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, ogólna liczba głosów oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.