EN DE

Ogłoszenie o zwołaniu zwyczajnego walnego zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019r. wraz z projektami uchwał

Zarząd Spółki MedApp S.A. niniejszym informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia na dzień 27 czerwca 2019 roku.

W załączeniu pełna treść ogłoszenia, projekty uchwał, ogólna liczba głosów oraz formularz do głosowania przez pełnomocnika.
Ogólna informacja o liczbie głosów