EN DE

Ogłoszenie o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Medapp S.A. na dzień 07 października 2019 roku MEDAPP Spółka Akcyjna (PLYLWHT00012)

Zarząd spółki pod firmą MEDAPP Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie („Spółka”), działając na podstawie art. 399 § 1 Kodeksu spółek handlowych, zwołuje na dzień 07 października 2019 roku, godzina 14:00, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbędzie się w Krakowie pod adresem: Al. płk. Wł. Beliny-Prażmowskiego 60, 31-514 Kraków.
W załączeniu treść ogłoszenia o zwołaniu NWZA oraz projekty uchwał.

  • Mateusz Kierepka – Prezes Zarządu
  • Rafał Ligęziński – Wiceprezes Zarządu

Załączniki:

116080-projekty-uchwal-nwza-medapp-s.a.-07.10

116079-ogloszenie-o-zwolaniu-nwza-7.10.2019-medapp-s.a