EN DE

Odstąpienie przez ZWZA od głosowania nad punktem 8g porządku obrad

Zarząd Spółki MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie informuje, że Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, które odbyło się w dniu 28.06.2018 r., odstąpiło od głosowania nad punktem 8g porządku obrad, dotyczącym zmian w składzie Rady Nadzorczej.