EN DE

Lista akcjonariuszy, którzy wzięli udział w Walnym Zgromadzeniu oraz mieli co najmniej 5% głosów

Podstawa prawna
Art. 70 pkt 3 Ustawy o ofercie – WZA lista powyżej 5 %
 

Treść raportu:

Zarząd Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie („Spółka”, „Emitent”) przekazuje poniżej wykaz osób, które na Walnym Zgromadzeniu Spółki w dniu 27.06.2019 roku, posiadały co najmniej 5% w głosach:

1. Omegia S.A. posiadająca 20.000.000 głosów, co stanowiło 30,70% ogólnej liczby głosów na WZ i 14,44% głosów ogółem w Spółce,
2. Amida Capitał Sp. z o.o. S.K.A. posiadająca 45 150 000 głosów, co stanowiło 69,30% ogólnej liczby głosów na WZ i 32,60% głosów ogółem w Spółce.