EN DE

Informacja o zwołaniu NWZA Yellow Hat S.A.

Szanowni Państwo,

Zarząd Yellow Hat S.A. z siedzibą w Warszawie niniejszym informuje o zwołaniu Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy Yellow Hat S.A., które odbędzie się w dniu 30 marca 2015 r. o godzinie 12:00 w siedzibie Spółki.

Pełna treść ogłoszenia zawierająca porządek obrad Walnego Zgromadzenia oraz projekty uchwał stanowią załączniki do niniejszego raportu.

Podstawa prawna:
§ 4 ust. 2 pkt. 1) i 3) Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ” Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

 

Dokumenty do pobrania: