EN DE

Struktura akcjonariatu

TRWA WCZYTYWANIE DANYCH
Akcjonariusz Liczba posiadanych akcji Udział w kapitale zakładowym Udział w ogólnej liczbie głosów
Amida Capital Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. 36 486 648 26,34% 26,34%
Blue Ring Sp. z o.o. 24 500 000 17,69% 17,69%
Omegia Spółka Akcyjna 20 443 190 14,76% 14,76%
MedeHealth Sp. z o.o. 9 000 000 6,50% 6,50%
Violetta Zalewska 13 003 393 9,39% 9,39%
Pozostali akcjonariusze 35 066 769 25,32% 25,32%
RAZEM 138 500 000 100,00% 100,00%