EN DE

Publikacja dokumentu ofertowego w związku z publiczną ofertą akcji serii G Emitenta

Zarząd spółki MedApp S.A. z siedzibą w Krakowie _dalej: „Emitent”, „Spółka”_ niniejszym informuje, iż na stronie internetowej Spółki o adresie www.medapp.pl został opublikowany w dniu dzisiejszym tj. 10 lutego 2020 roku dokument ofertowy Emitenta w związku z ofertą publiczną akcji zwykłych na okaziciela serii G o wartości nominalnej 0,10 zł każda w łącznej liczbie do 4.000.000 _czterech milionów_ sztuk. Zarząd Spółki ustalił czas trwania oferty od 10 lutego 2020 roku do dnia 28 lutego 2020 roku.

 

Podstawa prawna:
Art. 17 us. 1 MAR – informacje poufne.