EN DE

Zmiana stanu posiadania akcji Emitenta MEDAPP S.A.

Zgodnie z art. 70 pkt 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, Zarząd MedApp S.A. informuje, iż w dniu 07 stycznia 2020 r. do Spółki wpłynęło zawiadomienie od akcjonariusza Blue Ring Sp. z o.o. o zmianie udziału w ogólnej liczbie głosów Emitenta poniżej progu 10%.

 

zawiadomienie_Medapp_SA_-_Blue_Ring_07.01.2020.pdf