EN DE

Powołanie Członka Rady Nadzorczej Emitenta MEDAPP Spółka Akcyjna

Zarząd Spółki Medapp S.A. z siedzibą w Krakowie (dalej: „Spółka”, „Emitent”) informuje, iż w dniu wczorajszym tj. 15 stycznia 2020 r. Rada Nadzorcza Emitenta powołała w drodze dokooptowania na Członka Rady Nadzorczej Spółki Pana Włodzimierza Kubiaka.
W załączeniu Zarząd Spółki przekazuje życiorys zawodowy w/w osoby.Podstawa prawna: § 3 ust. 1 pkt 7) Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu „Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect”.

Załączniki:
CV W. Kubiak.pdf