EN DE

Elementem wspierającym działanie modułu CarnaLife Holo jest druk 3D, dzięki któremu lekarz, ale także pacjent mają możliwość lepszego zrozumienia konkretnego przypadku chorobowego.

Efektów synergii płynących z jednoczesnego zastosowania okularów HoloLens firmy Microsoft oraz druku 3D jako jedni z pierwszych na świecie doświadczyli polscy lekarze:

1. Balonowa angioplastyka tętnic płucnych

Modele przygotowaliśmy dla lekarzy z Europejskiego Centrum Zdrowia w Otwocku. Po raz pierwszy na świecie przeprowadzono tego typu zabieg z użyciem druku 3D oraz rozszerzonej rzeczywistości. Modele 3D powstały w skali 1:1 oraz 1:2. Poszczególne segmenty naczyń płucnych zostały wyróżnione w celu bardzo precyzyjnej wizualizacji, która pomagała zespołowi profesora Marcina Kurzyny nawigować cewnikiem wśród rozgałęzionych naczyń.

Druk wykonaliśmy w technologii FDM z użyciem polilaktydu.

2. Zabiegi zamknięcia uszka lewego przedsionka

Seria wydrukowanych przez nas 3D modeli została wykorzystana jako pomoc w planowaniu zabiegów zamknięcia uszka lewego przedsionka (LAA) w Krakowie oraz Warszawie. Modele powstały na podstawie tomografii komputerowych, wykonywanych rutynowo u pacjentów. Wydrukowane fragmenty serca – głównie lewy przedsionek wraz z uszkiem oraz połączonymi naczyniami – pozwalają nie tylko na ocenę morfologii samych struktur sercowych, ale również na dokładne zaplanowanie zabiegu, między innymi poprzez dobór narzędzi odpowiedniego rozmiaru.

Modele 3D LAA powstały w technologii FDM z użyciem polilaktydu.