EN DE

Projekt HOLO

Wciąż pracujemy nad udoskonaleniem modułu Carna Life Holo, jednakże poziom jego zaawansowania pozwala już na komercjalizację, czego potwierdzeniem jest uzyskany w czerwcu bieżącego roku certyfikat CE.

Co więcej, został on przetestowany w warunkach naturalnych. W maju bieżącego roku w Pracowni Elektrofizjologii I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego przy ul. Banacha w Warszawie przeprowadzono zabieg ablacji podłoża migotania przedsionków (wykonywany w celu trwałego wyleczenia zaburzenia rytmu serca), w trakcie którego po raz pierwszy w Polsce zaprezentowano personelowi medycznemu możliwości analitycznego systemu telemedycznego Carna Life. Z kolei w czerwcu we współpracy z prof. dr hab. n.med. Dariuszem Dudkiem, podczas debaty European Internet Forum (odbyła się w Parlamencie Europejskim), przeprowadzono pierwszą na świecie międzynarodową holograficzną teletransmisję. Odbyła się ona między urządzeniem HoloLens w Krakowie a trzema instrumentami w Belgii, a każdy użytkownik okularów mógł w czasie rzeczywistym widzieć ten sam obraz serca. Można śmiało stwierdzić, że były to momenty przełomowe dla konsultacji i diagnostyki medycznej.