EN DE

Władze Spółki

Krzysztof Mędrala

Prezes Zarządu MedApp S.A.

Rafał Ligęziński

Wiceprezes Zarządu MedApp S.A.

Rada Nadzorcza

Błażej Wasilewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej
Wiktoria Guzik – Członek Rady Nadzorczej
Ewelina Rytter – Członek Rady Nadzorczej
Grzegorz Wrona – Członek Rady Nadzorczej
Włodzimierz Kubiak – Członek Rady Nadzorczej