EN DE

Strategia rozwoju

Biznes o globalnych ambicjach

Stanowimy przykład młodej, polskiej firmy, która dzięki komercjalizacji najnowszych osiągnieć technologicznych i nawiązaniu wielostronnej współpracy badawczej stoi u progu globalnej ekspansji.

W czerwcu bieżącego roku analityczny system telemedyczny CarnaLife uzyskał certyfikat CE. Stanowi on gwarancję funkcjonalności i bezpieczeństwa produktów MedApp na terenie całej Unii Europejskiej. Audyt, którego celem było ustalenie, czy produkty firmy spełniają wszelkie niezbędne kryteria umożliwiające otrzymanie tego certyfikatu, przeprowadziła renomowana firma TUV NORD. Na podstawie prowadzonych wcześniej rozmów z prywatnymi polskimi przychodniami spodziewamy się uzyskać pierwsze przychody jeszcze w 2017 rok.

Aktualnie koncentrujemy się na pracach zmierzających do uzyskania certyfikatu FDA, który otworzy nam drogę do najważniejszych światowych rynków, w tym amerykańskiego, o bardzo dużym potencjale. Zainteresowanie naszymi rozwiązaniami wyrażają kontrahenci z Chin i Hong Kongu oraz kraje Zatoki Perskiej. Podobnie jak Kazachstan i Azerbejdżan, gospodarki opierające swoją siłę na zasobach ropy naftowej i gazu ziemnego, ale świadome skończoności bogactw naturalnych, dlatego coraz śmielej inwestujące w nowe technologie, w tym medycynę. Spodziewamy się, że pierwsze kontrakty międzynarodowe podpiszemy już w 2018 r.

Filarem naszego rozwoju jest współpraca z renomowanymi polskimi uczelniami, takim jak Uniwersytet Jagielloński, Akademia Górniczo-Hutnicza, Polsko-japońska Akademia Nauk Komputerowych oraz Warszawski Uniwersytet Medyczny.

Jesteśmy już gotowi do wprowadzenia w życie naszych produktów, jednakże odkrywanie metod poprawy jakości życia to nasza pasja, dlatego w ramach zespołu R&D wciąż udoskonalamy obecne usługi i pracujemy nad nowymi, takimi jak obrazowanie 3D/4D czy predykcja w zakresie rozpoznawania przypadków chorobotwórczych.

Wiarygodność
Jesteśmy partnerem Microsoft w zakresie zaawansowanych technologii medycznych

Realizacja ambitnych planów rozwoju jest możliwa dzięki wielu przewagom konkurencyjnym naszych produktów. Jako jedna z nielicznych firm w Polsce możemy pochwalić się partnerstwem z Microsoft w zakresie zaawansowanych technologii medycznych. Niewątpliwą zaletą wyróżniającą CarnaLife na tle innych systemów medycznych jest rozwiązanie chmurowe, dzięki któremu każdy z użytkowników w łatwy sposób może korzystać z usługi. Fakt, że jesteśmy niezależni od dostawców sprzętu medycznego, także pozwala nam z powodzeniem rywalizować z naszymi rynkowymi konkurentami.