EN DE

Czym jest CarnaLife?

Analityczny system telemedyczny

CarnaLife to innowacyjne narzędzie, przy pomocy którego pacjenci w bardzo prosty sposób mogą rejestrować swoje badania, a lekarze je opisywać. Analizę danych wspomagają inteligentne algorytmy, które odpowiadają za interpretację wyników i ich priorytetyzację, jeśli badanie wymaga szczególnej interwencji specjalisty medycznego.

System pracuje na systemach Windows 10, Android, iOS. Dzięki temu niemal każdy użytkownik może skorzystać z tego rozwiązania, niezależnie od tego jakie urządzenie przy sobie posiada. CarnaLife to system modułowy, dlatego nie jest wymagane instalowanie całego rozwiązania. Co istotne, pracuje on w chmurze, a zapisane dane są nie tylko szyfrowane, ale także zabezpieczone przed ich wykradzeniem.

Aplikacja działa zarówno online jak i offline (podgląd danych). W ten sposób lekarz będzie mógł sprawdzić odczyt z każdego miejsca na ziemi, podobnie jak pacjent, który będzie mógł przekazać wyniki swoich badań do konsultacji lekarskiej.

Każda wartość zmierzona i rozpoznana przez nasze algorytmy, po zatwierdzeniu przez specjalistę, może zostać przedstawiona w sposób graficzny, w postaci wykresów czy tabel.

W miarę przybywania nowych danych, nasze statystyki stają się coraz bardziej kompletne, a wykresy pełniejsze, co w pozytywny sposób przekłada się na komfort pracy specjalistów. Wystarczy bowiem jeden rzut oka, aby lekarz mógł postawić diagnozę.

Całość z danymi teleadresowymi pacjenta sprawia, że raport z badania powstały dzięki CarnaLife jest profesjonalnie przygotowaną dokumentacją.

Rodzaje pakietów

Analityczny system telemedyczny CarnaLife można podzielić na trzy główne moduły: LITE, PRO i SYSTEM. Istnieją jeszcze dwa moduły, które wspomagają każdy z powyższych trzech: HOLO i SERVER.

CarnaLife Lite

Badania, które można zarejestrować w aplikacji:

 • EKG (elektrokardiografia)
 • Domowa dializa pozaotrzewnowa
 • Spirometria
 • Pulsoksymetria
 • Badania laboratoryjne – cholesterol, morfologia, mocz
 • Temperatura
 • Waga
 • Poziom cukru
 • Ciśnienie krwi
 • Monitoring spożywania płynów/pokarmów w ciągu dnia
 • Analiza składu ciała
 • TK (tomografia komputerowa)
 • Rezonans
 • Badanie słuchu
 • KTG (kardiotokografia),
 • Badanie dermatologiczne

Przy pomocy tego modułu pacjent może śledzić zmiany w swoich wynikach, odbierać raporty od lekarzy i wysyłać do nich badania do opisu. Dzięki temu użytkownik może stale monitorować m.in. poziom cukru, nadciśnienia, gorączki bądź hipotermii, migotania przedsionków, tachykardii, zaburzeń komorowych.

CarnaLife System

Głównym zastosowaniem w/w modułu jest diagnostyka kardiologiczna. Drugą najważniejszą funkcją jest możliwość weryfikacji wyników badań pacjentów w czasie bliskim rzeczywistemu. Dzięki temu lekarz może stale diagnozować pacjentów i monitorować stan ich cukrzycy, nadciśnienia, gorączki bądź hipotermii, migotania przedsionków, tachykardii, zaburzeń komorowych. Aplikacje odbiera alarmy w przypadku zdarzeń zagrażających życiu.

CarnaLife Holo

Główne zastosowanie tego modułu to radiografia i chirurgia. CarnaLife Holo pomaga zwizualizować skany badań tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego czy echa serca w 3D. Specjalista ma możliwość m.in. przed operacją obracania zeskanowanego organu czy zajrzenia w jego głąb, co pozwala na lepsze przygotowanie do zabiegu i skrócenie czasu jego trwania. Aplikacja najlepiej funkcjonuje na okularach HoloLens firmy Microsoft umożliwiających oglądanie renderów w rozszerzonej rzeczywistości.

CarnaLife Server

Chmurowa aplikacja zainstalowana na serwerze Azure, działająca 24/7, odpowiadająca za archiwizację danych medycznych, danych pacjentów, analizę i interpretację badań z urządzeń biomedycznych i tych wprowadzonych przez pacjentów/lekarzy ręcznie. Odbiera badania przesłane przez urządzenia wyposażone w Wi-fi lub GSM.

wdrożenie
Jesteś zainteresowany / zainteresowana wdrożeniem systemu Carna Life?

+48 533 306 117

biuro@medapp.pl

Media społecznościowe
Formularz kontaktowy